Spotřeba alkoholických nápojů v litrech na 1 obyvatele
v České republice


Pohybem kurzoru myši nad grafem zobrazíte informace o spotřebě k danému roku. Kliknutím na jednotlivé položky v legendě pod grafem zobrazíte nebo zamezíte viditelnost daného grafu.


Spotřeba cigaret v kusech na 1 obyvatele v České republice


Pohybem kurzoru myši nad grafem zobrazíte informace o spotřebě k danému roku.


Tabulka spotřeby alkoholických nápojů
a cigaret


Rok Lihoviny (40%) Víno Pivo Alkoholické nápoje celkem Cigarety

Použité zdroje

Data: www.czso.cz

Graf: C3.js