Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ


Pohybem kurzoru myši nad jednotlivými sloupci grafu zobrazíte informaci o finanční velikosti, kterou musel OSVČ odvést státu v daném roce. V letech 1999 a 2000 došlo k navýšení částky v průběhu roku. Proto jsou na horizontální ose tyto hodnoty uvedeny dvakrát.


Minimální výše záloh OSVČ


Pohybem kurzoru myši nad jednotlivými sloupci grafu zobrazíte informaci o finanční velikosti, kterou musel OSVČ odvést státu v daném roce. V letech 1999 a 2000 došlo k navýšení částky v průběhu roku. Proto jsou na horizontální ose tyto hodnoty uvedeny dvakrát.


Tabulka minimální výše záloh


Období Minimální měsíční
vyměřovací základ
Minimální záloha
na pojistné

Použité zdroje

Data: www.vzp.cz

Grafy: Chart.js